Looket ialah tool yang sangat mudah untuk digunakan.

Sila lihat tutorial di bawah untuk lebih faham tentang looket.